Отчетна сесия 2014
Секция Алгебра и логика, ИМИ/БАН

22 декември, 2014 г. 10:00, зала 578, ИМИ/БАН

     
10:10-10:20  

Дойчин Толев
Върху сходимостта на един безкраен ред

10:20-10:40  

Иван Чипчаков
Формула за p-размерността на Брауер на поле с примитивен p-ти корен от единицата и с разрешимо максимално p-разширение

     
10:45-11:15  

Димитър Гелев
Model-checking
на ATL с оператор за разпределяне на стратегическа способност

11:15-11:30  

Вилислав Бучакчиев
Зависимост между изглаждане на приходите и пазарен момент базирана на служителски ренти

     
11:40-12:10  

Христо Илиев
Върху съществуването на допълнителни компоненти на Хилбертовата схема от алгебрични криви

12:10-12:30  

Валентин Илиев
Върху характеризацията на преднаредбите с отрицателно транзитивна асиметрична част

     
12:35-13:05  

Любомир Иванов
Антарктическа географска информация 2014: Приносът на България

     
14:00-14:30  

Веселин Дренски
Теория на инвариантите за относително свободни алгебри

14:30-14:50  

Иван Трендафилов, Технически университет, София
Проектирането на елементите на симплекс върху подсимплекс е диференциране

     
15:00-15:30  

Петър Далаков
L описание на изображението на Хитчин

     
15:40-16:00  

Тинко Тинчев, Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Унификация в модалната логика на частичните функции: PSPACE-труден проблем

     
16:05-16:35  

Йордан Зашев
Относителни рекурсивни структури в копродуктивни алгебри

     
16:40-17:10  

Димитър Добрев
Програма, която сама се учи да играе игри от типа на шах и шашки, като налучква правилата на играта

17:10-17:30  

Тодор Попов, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Квантова (пред-)плактична алгебра