Отчетна сесия 2015
Секция Алгебра и логика, ИМИ/БАН

8 януари, 2016 г. 10:00, зала 578, ИМИ/БАН

10:00-10:10

 

Откриване

10:10-10:30

 

Веселин Дренски
Размерност на Гелфанд-Кирилов на относително свободни алгебри

10:30-10:45

 

Цецка Рашкова, Русенски университет
Крайнопородени Грасманови алгебри и комутативност

 

 

почивка

10:50-11:10

 

Христо Илиев

Върху приводимостта на Хилбертовата схема от алгебрични криви

11:10-11:35

 

Димитър Гелев
Композиционален извод в стил на Хоар за
HCSP II

почивка

11:40-12:00

 

Валентин Илиев
За едно обобщение на релацията на предпочитание на Марковиц

12:00-12:20

 

Димитър Добрев
Метро, в което всяко вагонче си има собствено мнение

почивка

12:25-13:05

 

Йордан Зашев
Обзорен преглед на комбинаторната логика и алгебричната теория на рекурсията

обедна почивка

14:00-14:40

 

Татяна Гатева-Иванова
Мултипермутационни решения на уравнението на Янг-Бакстър, гривни и симетрични групи

 

 

почивка

14:45-15:05

 

Тонко Тонков, Минно-геоложки университет
Отговор на един въпрос за двоичната бройна система

15:05-15:25

 

Иван Чипчаков
Редукция към характеристика нула на обратната задача за индексите и експонентите на ц.п.а. над крайно-породени разширения

почивка

15:30-16:00

 

Любомир Иванов
Принос към антарктическата географска информация

16:00-16:20

 

Вилислав Бучакчиев
Неосезаема информация и систематичен риск

 

 

почивка

16:25-16:45

 

Любомир Борисов
Двоичен код на Мелас - преразглеждане

16:45-17:05

 

Петър Далаков
Рамифицираната G2 система на Хитчин и дуалност на Лангландс