Атестиране на служителите в ИМИ - БАН, 2015 г.

 

Архив от 2014 - 2015 г.

РЕЗУЛТАТИ И АТЕСТАЦИОННИ КАРТИ - АТЕСТАЦИЯ В ИМИ 2015 г. (достъп само от мрежата на ИМИ-БАН)

 1. Статут на Атестационната комисия (с промени от НС на 28.11.2014)

 2. Методика за провеждане на атестация на служители в БАН (приета от ОС на БАН на 15.07.2013)

 3. Атестационна карта за учен в ИМИ, 2014 г. (xls)

 4. Атестационна карта за учен в ИМИ, 2014 г. (pdf)

 5. Атестационна карта за научно-технически персонал в ИМИ (специалисти с висше и средно образование), 2014 г. (pdf)

 6. Атестационна карта за научно-технически персонал в ИМИ (специалисти с висше и средно образование), 2014 г. (doc)

 7. Атестационна карта за научно-помощен и административен персонал  (квалифицирани и неквалифицирани работници, специалисти по
  човешки ресурси, канцеларски, секретарски и информационно-
  библиотечен персонал, счетоводители, касиери, финансови
  специалисти и др. персонал), 2014 г. (pdf)

 8. Атестационна карта за научно-помощен и административен персонал  (квалифицирани и неквалифицирани работници, специалисти по
  човешки ресурси, канцеларски, секретарски и информационно-
  библиотечен персонал, счетоводители, касиери, финансови
  специалисти и др. персонал), 2014 г. (
  doc)
   

 


2018-04-11