Бобър - България 2012
Със съдействието на Хемимонд АД

beras-logo

Регламент на състезанието

 • Състезанието "Бобър-България" е част от Международното състезание "Бобър" за ученици в областта на информатиката и компютърната грамотност.
 • Първото състезание Бобър-България се провежда за една възрастова група, ориентирана към ученици от 8 и 9 клас.
 • Състезанието се провежда в определен интервал от време on-line в сайта www.math.bas.bg/bbr, като всеки участник влиза в системата, използвайки предварително получени логин и парола.
 • След първоначалното влизане в системата, състезателят разполага с време от 30 минути, за да въведе своите отговори на въпросите.
 • Броят на въпросите е 18 и към всеки се предлагат 4 възможности за отговор.
 • Въпросите се задават на състезателя по реда на номерата им и не е възможно връщане към вече преминат въпрос.
 • За всеки верен отговор на въпрос с номер от 1 до 6, се дават по 4 точки, за верен отговор на въпрос с номер от 7 до 12 по 5 точки и за верен отговор на въпрос с номер от 13 до 18 по 6 точки.
 • За грешен отговор на въпрос се отнемат по 3 точки.
 • Когато състезателят остави въпрос без отговор, не се дават и не се отнемат точки за този въпрос.
 • Крайният резултат на състезателя се получава като към точките му се добави 54.
 • В интервала на разполагаемото време от 30 минути, състезателят може да влезе отново в системата, ако е бил излязъл.

2013-10-14 13:57 (Емил Келеведжиев)