Състезание Бобър - България

Инструкция за състезателя

  • След първоначалното влизане в системата, състезателят разполага с време от 30 минути, за да въведе своите отговори на въпросите.
  • Броят на въпросите е 18 и към всеки се предлагат 4 възможности за отговор.
  • Въпросите се задават на състезателя по реда на номерата им и не е възможно връщане към вече преминат въпрос.
  • За всеки верен отговор на въпрос с номер от 1 до 6, се дават по 4 точки, за верен отговор на въпрос с номер от 7 до 12 по 5 точки и за верен отговор на въпрос с номер от 13 до 18 по 6 точки.
  • За грешен отговор на въпрос се отнемат по 3 точки.
  • Възможно е състезателят да остави въпрос без отговор. Тогава за този въпрос не се дават и не се отнемат точки.
  • Крайният резултатът на състезателя се получава като към точките му се добави 54.
  • Не използвайте бутоните "Back" и "Refresh" на браузера, защото тогава може да се наложи да се логнете отново.
  • Когато трябва да се логнете повторно (в интервала от 30 минути, с които разполагате), затворете всички прозорци на браузери и отворете браузер отново. След повторно логване ще продължите със следващия за вас въпрос, на който не сте отговорили.