Състезание Бобър - България 2019

Писмо от МОН

Забележка: В писмото е допусната техническа грешка за датата на провеждане на състезанието.
Да се чете 10 ноември 2019 г.

Изтеглете писмото в pdf