Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 5 клас в гр. Благоевград
Име Клас Училище Град Точки
Александра Димитрова Гочева 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 77
Александра Миленова Димова 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 76
Асен Мирославов Методиев  6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 63
Васко Недков Воденичаров 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 73
Даниела Ангелчева Иванова 6 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 121
Елена Станиславова Аргирова 6 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 107
Емил Емилов Сандев 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 107
Иван Борисов Коджабашев 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 70
Иван Руменов Транджиев  6 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 101
Ивана Борисова Сачкова 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 85
Йордан Данаилов Иванов 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 90
Кирил Бориславов Войнов 6 VIII СУ "Арсени Костенцев" Благоевград 93
Константин Йорданов Петров 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 78
Кристиян Георгиев Стоилов 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 48
Любомир Илков Витанов 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 90
Любомира Цветанова Станинска 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 91
Моника Симеонова Георгиева  6 IV ОУ "Д. Дебелянов" Благоевград 54
Никола Георгиев Онтев  6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 71
Николай Йорданов Караиванов 6 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 91
Радослава Димитрова Чавеева 6 II ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 83
Роман Антонович Дайн 6 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 100
Румен Димитров Анастасов 6 II ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 95
Румен Любомиров Димитров 6 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 121
Румяна Георгиева Анастасова 6 II ОУ "Хр. Смирненски" Сандански 91
Светослава Светославова Йорданова 6 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 104
Теодора Илианова Шаламандова 6 I ОУ "Св. Кл. Охридски" Сандански 97