Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 9 клас в гр. Благоевград
Име Клас Училище Град Точки
Ани Евгениева Иванова 10 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 90
Валентин Борисов Илиев 10 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 97
Георги Николов Топов  10 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 111