Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. Благоевград
Име Клас Училище Град Точки
Виктор Митя Димитров 11 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 96
Георги Иванов Атанасов 11 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 119
Евтим Андонов Иванов 11 ПМГ "Акад. С. Корольов" Благоевград 120