Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 10 клас в гр. Добрич
Име Клас Училище Град Точки
Веделин Венциславов Гъров 10 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 105
Гавраил Иванов Димов 10 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 133
Жасмина Михайлова Николова 10 ПМГ "Иван Вазов" Добрич 130