Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Александър Димитров 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 87
Андреан Николаев Деков 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 135
Борислава Божинова Божинова 8 СУ "Н. Катранов" Свищов 115
Виктория Бисерова Кънчева 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 120
Габриела Ивелинова Стефанова 8 СУ "Васил Левски" Севлиево 99
Лазар Румянов Гърбузанов 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 149
Мартин Даниел Копчев 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 166
Мина Иванова Попова 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 128
Никола Мирославов Максимов 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 133
Ренета Иванова Николова 8 СУ "Васил Левски" Севлиево 85
Яна Цветанова Василева 8 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 148