Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 10 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Адриян Ивов Ибовски 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 129
Велин Николаев Величков 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 100
Венелин Милчев Минчев 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 118
Виктория Красимирва Гугова 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 129
Владимир Димитров Лалев 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 110
Дария Иванова Иванова 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 121
Ивайло Станимиров Станимиров 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 110
Йончо Иванов Йончев 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 109
Любомира Петкова Димитрова 10 СУ "Н. Катранов" Свищов 160
Огнян Иванов Йончев 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 98
Пламен Венелинова Динев 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 139
Преслава Павлинова Проданова 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 102
Радослав Емилов Иванов 10 ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" Габрово 142