Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 12 клас в гр. Габрово
Име Клас Училище Град Точки
Андрей Златков Върбанов 12 ППМГ "Васил Друмев" Велико Търново 145