Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Хасково
Име Клас Училище Град Точки
Анелия Велинова Конарчева 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково  122
Гани Темур 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 123
Георги Йорданов Христов 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 100
Дарена Георгиева Георгиева 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 116
Десислава Тодорова Стоянова 8 ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 93
Деян Димитров Делчев 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 100
Джанер Шенол Мехмед 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 95
Димитър Добромиров Бялков 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 81
Едже Беркант Ахмед 8 ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково 86
Ерай Илияс Исмаил 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 92
Ивайла Станимирова Настева 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 92
Йоана Николаева Бакърджиева 8 ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково 80
Калоян Георгиев Тангарджиев 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 85
Лъчезар Михайлов Жеков 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 103
Метин Метин Мехмедали 8 ЕГ "Проф. д-р Асен Златаров" Хасково 93
Никола Георгиев Карагьозов 8 ПМГ "Акад. Боян Петканчин" Хасково 103
Сезен Тунджаева Местанова 8 ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 129
Стоян Стоянов Георгиев 8 ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 109
Теодор Спасов Карабелов 8 ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 137
Яна Димитрова Димитрова 8 ПМГ "Иван Вазов" Димитровград 114