Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 6 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Антония Мазникова 6 ОУ "Княз Александър I" Пловдив 79
Георги Колев 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 118
Данислав Кичуков 6 СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 79
Димитър Трендафилов 6 СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 100
Елена Сиракова 6 ОУ "Д-р Петър Берон" Пловдив 92
Емил Славов 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 115
Ива Ичевска 6 ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 129
Йоана Илчева 6 СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 129
Йоана Йовкова 6 СУ "Св. Софроний Врачански" Пловдив 114
Кирил Цветанов 6 ОУ "Райна Княгиня" Пловдив 93
Кристиан-Николай Гичев 6 ОУ "Княз Александър I" Пловдив 106
Кристиян Ангелов 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 96
Любен Мишев 6 СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 119
Максим Стефанов 6 СУ "Св. Патриарх Евтимий" Пловдив 100
Мартин Костадинов 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 90
Момчил Видолов 6 ОУ "Княз Александър I" Пловдив 91
Никола Топлев 6 ОУ "Яне Сандански" Пловдив 79
Николай Георгиев 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 108
Петър Желев 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 90
Радост Железарова 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 113
Тодор Демиров 6 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 125
Христо Атанасов 6 ОУ "Драган Манчов" Пловдив 91