Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Ангел Вълков 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 76
Ангел Иванов 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 115
Атанас Бунтов 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 127
Атанас Илиев 8 Американски колеж София 152
Борис Вецев 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 148
Виктория Христова 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 120
Габриела Чавгова 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 135
Георги Ганушев 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 130
Георги Чаушев 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 105
Иван Марков 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 95
Павел Ангелов 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 141
Силвия Гелина 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 139
Стефан Коритарев 8 ЕГ "Пловдив" Пловдив 90
Теодор Танков 8 Американски колеж София 135
Тодор Арнаудов 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 99
Христан Стефанов 8 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 106