Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 9 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Александър Стойчев 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 110
Атанас Семов 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 146
Димитър Тодоров 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 126
Теодор Селимов 9 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 147