Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 10 клас в гр. Пловдив
Име Клас Училище Град Точки
Атанас Атанасов 10 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 111
Димитър Чакъров 10 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 198
Иван Тодоров Иванов 10 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 149
Йордан Цветков 10 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 101
Кирил Василев 10 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 144