Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 12 клас в гр. Пловдив 
Име Клас Училище Град Точки
Иван Кабаджов 12 ЕГ "Пловдив" Пловдив 111
Камен Трайков 12 ЕГ "Пловдив" Пловдив 93
Николай Вълков 12 МГ "Акад. Кирил Попов" Пловдив 122
Радослав Узунов 12 ЕГ "Пловдив" Пловдив 118
София Жилова 12 ЕГ "Пловдив" Пловдив 113