Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Плевен
Име Клас Училище Град Точки
Габриела Николаева Цветкова 8 МГ "Гео Милев" Плевен 113
Мартин Мартинов Камбушев 8 СУ "Иван Вазов" Плевен 32
Ниагара Калинова Георгиева 8 СУ "Иван Вазов" Плевен 108
Тодор Венциславов Прокопов 8 СУ "Иван Вазов" Плевен 72