Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 10 клас в гр. Плевен
Име Клас Училище Град Точки
Илия Яворов Петров 10 МГ "Гео Милев" Плевен 111