Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. Плевен
Име Клас Училище Град Точки
Ива Ивалинова Иванова 11 МГ "Гео Милев" Плевен 130
Чавдар Цветанов Лалов 11 МГ "Гео Милев" Плевен 166