Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. Русе
Име Клас Училище Град Точки
Борис Радославов Батанов 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 130
Валери Валериев Станчев 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 147
Венелина Атанасова Почева 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 109
Веселин Николов Стефанов 11 ПДТГ Свищов 97
Даниел Данаилов Йорданов 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 127
Калоян Цветелинов Спиров 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 133
Обретен Тодоров Обретенов 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 129
Ростислав Димитров Петров 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 127
Хакан Тунчай Хасан 11 ПМГ "Баба Тонка" град Русе 128