Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 12 клас в гр. Русе
Име Клас Училище Град Точки
Диан Росенов Господинов 12 СУ "Д. Благоев" Свищов 108
Теодор Димитров Симеонов 12 СУПНЕ "Фр. Шилер" град Русе 102