Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. София
Име Клас Училище Град Точки
Александра Савова  11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 185
Александър Велизар Чернев 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 148
Александър Панчев 11 73 СУ "Владислав Граматик" София 108
Васил Великов 11 73 СУ "Владислав Граматик" София 122
Вероника Радославова Георгиева 11 73 СУ "Владислав Граматик" София 105
Владимира Пламенова Иринчева 11 ПЧМГ София 173
Георги Атанасов Паскалев 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 166
Георги Георгиев Ангелов 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 178
Георги Мирославов Александров 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 210
Гергана Живкова Тропчева 11 73 СУ "Владислав Граматик" София 105
Иван Киров 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 141
Иван-Александър Веселинов Мавров 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 204
Иво Зерков 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 210
Йоана Николаева Николова 11 Американски колеж София 167
Никола Янакиев 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 178
Пламен Тодоров Иванов 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 192
Свилен Киров 11 СМГ "Паисий Хилендарски" София 132