Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 12 клас в гр. София
Име Клас Училище Град Точки
Димитър Любомиров Любенов 12 СМГ София 169
Кирил Емилов Войнишки 12 СМГ София 151