Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 3 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Алейна Айлин Ирфан 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 56
Алек Калинов Панков 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 64
Александра Маринова Ганчева 3 ІХ ОУ "Панайот Волов" Шумен 54
Александрина Красимирова Павлова 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 35
Александрос Зециадис 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 59
Александър Александров Йосифов 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 49
Александър Пламенов Маджаров 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 75
Александър Цветомир Генчев 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 79
Анна Християнова Добревска 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 56
Антони Пламенов Петков 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 21
Аспарух Аспарухов Атанасов 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 63
Ашкън Вежди Якуб 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 28
Баран Нурай Неждетов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 62
Божана Петрова Методиева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 56
Бреян Георгиев Кирилов 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 27
Валентин Иванов Иванов 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 21
Весела Радославова Златева 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 49
Веселин Бисеров Чилингиров 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 53
Виктор Валентинов Генчев 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 57
Виктор Руменов Петров 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 49
Виктория Георгиева Стефанова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 52
Виктория Светославова Ефтимова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 58
Вихра Венелинова Бояджиева 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 34
Галин Павлинов Иванов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 34
Гергана Красенова Драгоева 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 40
Даниел Бориславов Геронтиев 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 68
Даниел Росенов Живков 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 77
Деян Боянов Богданов 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 56
Евгени Веселинов Маринов 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 70
Евин Ердинч Рамадан 3 СУ "Панайот Волов" Шумен 103
Едже Дин Онбаши 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 58
Елица Галинова Господинова  3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 29
Елица Петрова Колева 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 29
Емрах Ахмедов Мехмедов 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 64
Ерсин Есатов Талятов 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 35
Есра Салим Недим 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 53
Зорница Бориславова Колева 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 63
Зорница Иванова Параскевова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 72
Иво Венциславов Иванов 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 79
Ина Николаева Рачева 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 67
Ирена Калоянова Дочкова 3 ІХ ОУ "Панайот Волов" Шумен 53
Кадир Небатов Мехмедов 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 35
Калоян Иво Иванов 3 ІХ ОУ "Панайот Волов" Шумен 51
Корай Метинов Вахдетов 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 28
Корай-Джан Вейзад Идриз 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 45
Кристиян Орлинов Иванов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 49
Лаура Йорданова Йорданова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 48
Лъчезар Бориславов Колев 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 69
Магдалена Георгиева Ивайлова 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 58
Мариела Калоянова Руменова 3 СУ "Васил Левски" Шумен 30
Марио Георгиев Нейков 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 73
Мария Мирославова Петрова 3 СУ "Панайот Волов" Шумен 42
Мария Пламенова Генчева 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 63
Мелис Танер Мехмед 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 47
Метин Ферди Мустафа 3 ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Царев брод 28
Мирея Тодорова Панайотова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 42
Михаела Радославова Недева 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 56
Михаела Тодорова Добрева 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 84
Надежда Росенова Русанова 3 СУ "Панайот Волов" Шумен 45
Несрин Хюсмен Идириз 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 91
Никола Владимиров Димитров 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 51
Павел Станиславов Петков 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 47
Полина Георгиева Стефанова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 70
Пресияна Свиленова Христова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 53
Радина Григорова Лазарова 3 СУ "Панайот Волов" Шумен 62
Радост Светославова Савкова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 37
Рая Венелинова Атанасова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 51
Росен Валентинов Драганов 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 38
Ростислав Петров Руменов 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 28
Самуил Емилов Узунов 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 35
Светлозара Димитрова Стоянова 3 ІХ ОУ "Панайот Волов" Шумен 30
Селин Хюсеинова Салиева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 30
Сесил Орхан Заид 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 91
Силвия Христова Катинова 3 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 35
Синем Нехатова Халибова 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 49
Станимир Мартинов Александров 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 84
Станимира Анатолиева Йорданова 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 28
Танита Недялкова Милушева 3 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 65
Тууче Мусин Бейсим 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 28
Умут Неджми Неджмидимин 3 НУ "Княз Борис І" Шумен 21
Хрисияна Росенова Минчева 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 59
Хрисияна Христова Даскалова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 48
Христина Станиславова Узунова 3 НУ "Илия Р. Блъсков" Шумен 84
Християна Миленова Стойчева 3 СУ "Панайот Волов" Шумен 87
Цветелина Емилова Димова 3 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 72