Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 5 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Александра Стойчева Митева 5 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 101
Александър Валериев Петков 5 ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Царев брод 47
Биляй Билялова Февзиева 5 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 21
Весела Георгиева Николаева 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 117
Владимир Павлов Павлов 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 78
Габриела Красимирова Матева 5 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 51
Гергана Ивайлова Широкова 5 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 72
Даниел Илиев Койнов 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 86
Емили Калинова Петрова 5 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 63
Ивайло Илиянов Николов 5 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 56
Иляйда Еркан Мехмед 5 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 46
Иляйда Кенан Нури 5 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 80
Йоана Красимирова Георгиева 5 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 28
Йордан Димчев Калоянов 5 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 49
Кристиян Даниелов Каменов 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 128
Магдалена Стоянова Стоянова 5 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 114
Мария-Луиза Павлова Пенева 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 96
Ная Димитрова Димитрова 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 88
Николай Николаев Спасов 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 94
Орхан Седат Фикрет 5 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 52
Пресияна Николаева Пенева 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 62
Рая Калоянова Пенева 5 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 103
Стефан Методиев Анастасов 5 ОУ " Св. св. Кирил и Методий" с. Царев брод 21