Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 6 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Айан Ердинч Рамадан 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 120
Васил Симеонов Чепишев 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 92
Велизар Диянов Валентинов 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 96
Емануела Илиянова Владимирова 6 ІІІ ОУ "Димитър Благоев" Шумен 42
Йордан Мартинов Стоянов 6 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 73
Мариян Маринов Петков 6 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 46
Мартин Светлинов Минев 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 106
Стефан Ивайлов Стоянов 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 111
Християн Драгомиров Великов 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 84
Янко Петров Янков 6 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 100