Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 7 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Бурчин Бюрхан Кямил 7 ІІ ОУ "Д-р Петър Берон" Шумен 68
Дамян Димитров Алексиев 7 СУ "Йоан Екзарх Български" Шумен 71
Деница Маринова Янкова 7 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 124
Емилияна Станимирова Георгиева 7 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 104
Зорница Цветанова Йорданова 7 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 85
Йоана Венкова Христова 7 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 80
Михаил Иванов Костов 7 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 111
Михаил Иванов Костов 7 СУ "Сава Доброплодни" Шумен 11
Татяна Веселинова Вълчева 7 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 114
Християн Руменов Денчев 7 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 128