Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Димана Димитрова Ковчазова 8 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 98
Мехмет Ефе Есмер 8 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 87