Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 9 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Виктория Георгиева Георгиева 9 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 117
Иван Яворов Смиленов 9 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 126
Ферит Тамеров Исмаилов 9 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 132