Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 10 клас в гр. Шумен
Име Клас Училище Град Точки
Янислав Роберт Херолд 10 ППМГ "Нанчо Попович" Шумен 159