Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 4 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Александър Веселинов Манолов 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 52 да
Алисия Красимирова Иванова 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 63 да
Антонио Анастасов Ставракев 4 ОУ "Иван Вазов" Смолян 37 да
Виктория Сергеева Рускова 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 57 да
Даная Албертова Гаджалова 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 76 да
Димитър Тодоров Бояджиев 4 ОУ "Иван Вазов" Смолян 65 да
Ивайло Красимиров Якимов 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 64 да
Ивайло Николаев Михайлов 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 64 да
Иван Костадинов Данев 4 ОУ "Иван Вазов" Смолян 122 да
Ирена Стефанова Сиракова 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 55 да
Красимир Асенов Карамитев 4 ОУ "Проф. д-р Ас. Златаров" Смолян 108 да
Мария Димитрова Кузманова 4 СУ"Св. Св. Кирил и Методий" Смолян 58 да
Мериан Метин Осман 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 40 да
Мирослав Милчев Хаджиев 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 56 да
Мирослава Златанова Пандевска 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 51 да
Николай Стефанов Лъженски 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 66 да
Павел Асенов Жилков 4 ОУ "Иван Вазов" Смолян 63 да
Радостин Здравков Янков 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 45 да
Рая Атанасова Николова 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 36 да
Селен Беенч Якубова 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 66 да
Теодора Каменова Христева 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 56 да
Хари Недков Хаджиев 4 СУ "Св.св.Кирил и Методий" Рудозем 76 да
Яна Аспарух Йорданова 4 ОУ "Стою Шишков" Смолян 51 да