Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Ванеса Звездалинова Бекярова 8 ППМГ " Васил Левски" Смолян 100
Кристина Росенова Калемджиева 8 ППМГ " Васил Левски" Смолян 86
Любослав Росенов Велиев 8 ППМГ " Васил Левски" Смолян 85
Нина Юлиянова Кисьова 8 ППМГ " Васил Левски" Смолян 93
Ренета Василева Стоилова 8 ППМГ " Васил Левски" Смолян 111
Стефко Иванов Цоньовски 8 ППМГ " Васил Левски" Смолян 104
Стоян Иванов Гайдаров 8 ППМГ " Васил Левски" Смолян 93