Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 9 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Борислав Николаев Семерджиев 9 ППМГ " Васил Левски" Смолян 107
Димитър Тодоров Колев 9 ППМГ " Васил Левски" Смолян 88
Явор Радославов Цанков 9 ПГ по КТС Правец 131