Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. Смолян
Име Клас Училище Град Точки
Анел Илкова Велинова 11 ППМГ " Васил Левски" Смолян 107
Валентин Бисеров Иванов 11 ППМГ " Васил Левски" Смолян 95
Весела Маркова Беширова 11 ППМГ " Васил Левски" Смолян 96
Доброелена Иванова Семова 11 ППМГ " Васил Левски" Смолян 95
Еми Стефанова Митева 11 ППМГ " Васил Левски" Смолян 99
Мая Веселинова Чаушева 11 ППМГ " Васил Левски" Смолян 98