Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 6 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Арзу Таасим Мустафа 6   Главиница 38
Ванеса Веселинова Димитрова 6   Силистра 107
Деница Николова Петрова 6   Главиница 51
Доротея Владимирова Добрева 6   Силистра 98
Илиян Данаилов Иванов 6   Силистра 47
Мартин Николов Вълев 6   Силистра 62
Мартина Мартинова Иванова 6   Силистра 80
Михаил Михайлов Добрев 6   Силистра 106
Николай Йорданов Георгиев 6   Силистра 119
Николай Николаев Кръстев 6   Силистра 58
Петър Петров Петров 6   Силистра 86
Стилиян Ангелов Петров 6   Силистра 114
Теодор Руменов Тодоров 6   Силистра 88
Теодор Светлозаров Иванов 6   Силистра 74