Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Бедри Сезгим Бедри 8   Силистра 91
Боян Венелинов Вълков 8   София  100
Виктория Венкова Чолакова 8   Силистра 89
Владимир Красимиров Николов 8   Силистра 116
Галена Ивайлова Станчева 8   Силистра 68
Георги Георгиев Трендафилов 8   Силистра 123
Даниел Свиленов Стоянов 8   Силистра 100
Десислава Стойчева Нейкова 8   Силистра 142
Димитър Христов Христов 8   Силистра 122
Зорница Георгиева Плугарова 8   Силистра 110
Илко Илков Ченев 8   Силистра 116
Йешим Тургай Бехчет 8   Силистра 89
Калоян Калинов Манев 8   Силистра 93
Калоян Радославов Николов 8   Силистра 98
Кристиана Ивелинова Радева 8   Силистра 63
Мюге Лютфи Ариф 8   Силистра 79
Рей Сато 8   Силистра 102
Симона Петрова Петрова 8   Силистра 104
Сияна Пламенова Георгиева 8   Силистра 104
Христофор Христофоров Николов 8   Силистра 119