Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 9 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Александра Борисова Димитрова 9   Силистра 111
Иван Иванов Неделчев 9   Силистра 98
Николай Миленов Георгиев 9   Силистра 97
Петър Пламенов Петров 9   Силистра 132
Янаки Кирилов Киров 9   Силистра 102