Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 10 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Бояна Боянова Аджемова 10   Силистра 90
Магдалена Ивелинова Господинова 10   Силистра 109
Михаил Владимиров Добрев 10   Силистра 106
Светозар Тодоров Тодоров 10   Силистра 116
Сибел Фераим Юдаим  10   Силистра 101
Слави Ивелинов Георгиев 10   Силистра 87