Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Александър Ангелов Ангелов 11   Силистра 90
Велина Атанасова Данева 11   Силистра 94
Димо Красимиров Савов 11   Силистра 99
Емма Янкова Кърова  11   Силистра 100
Красимир Красимиров Великов 11   Силистра 107
Христиана Александрова Начева 11   Силистра 90
Христо Валентинов Сарафов 11   Силистра 110