Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 12 клас в гр. Силистра
Име Клас Училище Град Точки
Валентин Руменов Ялъмов 12   Силистра 103
Ирина Георгиева Куртева 12   Силистра 135