Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 8 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Александър Деянов Донков 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 128
Виктория Бойкова Петрова 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 154
Гергана Светлинова Димитрова 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 125
Димитър Ивайлов Казаков 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 133
Димитър Руменов Пандев 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 134
Елица Ивайлова Василева 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 175
Ивалин Александров Александров 8 III ПМГ Варна 142
Мартин Евгениев Генчев 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 139
Мирослав Димитров Атанасов 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 112
Никол Добромирова Добрева 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 121
Радостина Пламенова Богданова 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 99
Христо Димитров Щерев 8 МГ "Д-р П.Берон" Варна 119