Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 9 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Венислав Еманоелов Иванов 9 МГ "Д-р П.Берон" Варна 139
Донна Живкова Стоянова 9 ЧСУ "Юрий Гагарин" Варна 75