Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Александър Павлова Петров 11 5 ЕГ Варна 114
Златина Тодорова Милева 11 МГ "Д-р П.Берон" Варна 172
Мартин Галинов Цветков 11 МГ "Д-р П.Берон" Варна 137
Христо Костов Христов 11 МГ "Д-р П.Берон" Варна 144