Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 12 клас в гр. Варна
Име Клас Училище Град Точки
Иван Валентинов Иванов 12 1 ЕГ Варна 124
Никола Николаев Илиев 12 МГ "Д-р П.Берон" Варна 138