Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 9 клас в гр. Ямбол
Име Клас Училище Град Точки
Веселин Иванов 9 ПГ "Васил Левски" Ямбол 147