Резултати на участниците в XХVI турнир "Черноризец Храбър" (2017 г.)
от 11 клас в гр. Ямбол
Име Клас Училище Град Точки
Георги Георгиев 11 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 114
Емилиян Попов 11 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 97
Ирена Венкова Кадишева 11 ПМГ "Атанас Радев" Ямбол 101