Резултати на участниците в XХVII турнир "Черноризец Храбър" (2018 г.)
от 8 клас в гр. Добрич
Име Клас Училище Град Точки
Александър Веселинов Маринов 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 68
Дарил Ивайлов Добрев 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 83
Дарина Калинова Гочева 8 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 77
Делян Веселинов Димитров 8 ПМГ "Иван Вазов" гр. Добрич 78
Димитър Атанасов Димитров 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 98
Константин Красимиров Георгиев 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 53
Мартин Андреанов Павленко 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 94
Мираела Мирославова Казанджиева 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 86
Момчил Димов Димов 8 СУ "Св. Кл. Охридски" гр. Добрич 85
Селин Мустафа Кадир 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 80
Теодор Траянов Тодоров 8 ЕГ "Гео Милев" гр. Добрич 74